Dab moeilijk (4)10 Minuten


Dab moeilijk (4)

Wat

Oefening waarbij de dab in tweetallen getraind wordt waarbij de aangever de shuttles aangooit.

Doel

Het beoefenen van een dab uit beweging na een andere slag.

Omschrijving

Oefening waarbij de dab getraind wordt in tweetallen waarbij de aangever de shuttle onderhands aangooit en de werker de shuttle met een dab afmaakt. De aangever gebruikt een rijtje van 10 shuttles.

Waar

In het voorveld, aan het net aan de forehand dan wel backhand zijde.

Wie

Twee spelers. 1 aangever en 1 werker.

Materiaal

 • Racket
 • 10 Shuttles per koppel

Hoe

De aangever staat aan de ene zijde van het net, de werker staat aan de andere zijde van het net. De aangever  gooit de shuttle onderhands over het net. Eerst op de forehand van de werker. Deze speelt een netshot forehandvlak over het net. Daarna naar de backhand zijde voor de dab. De werker staat aan het net klaar met zijn racket hoog op het net en speelt een dab.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De dab wordt in het voorveld gebruikt als de shuttle boven de netband geraakt kan worden.

Waarom wordt de slag gebruikt

De dab wordt gebruikt om een punt te scoren.

how_is_stroke_used

De dab wordt vanaf het net in een neerwaartse baan naar het middenveld van de tegenstander gespeeld.

Aandachtspunten

 • Losse grip
 • Elleboog positie
 • Twee armen
 • Blad positie
 • Rechtop blijven tijdens slag
 • Voetpositie
 • Armen ontspannen
 • Splitstep
 • Chasse naar forehand bij een rechtshandige speler en andersom ook

Verdieping

Gaat de oefening goed dan:

 • te beginnen vanaf de basis vanuit splitstep
 • letten op gripverpakking
 • de oefening vanuit meerdere looplijnen laten uitvoeren

Vereenvoudiging

Lukt het niet, dan kun je de oefening vereenvoudigen door:

 • de shuttles ruimer aan te geven
 • het racket korter bij het blad vasthouden (als een tafeltennisbatje)

Extra Info

Deze oefening kan ook op de hele baan gedaan worden waarbij de aangever in het midden staat en de shuttle met wisselende snelheden bovenhands of onderhands aan wordt gegooid. De werker moet zo de keuze om een dab of netdrop of netspin te spelen.