Clear 45 Minuten


Clear 4

Wat

Een oefening waarbij in rally vorm de clear tactisch beoefend wordt.

Doel

Het aanleren van een clear onder druk waarbij er aandacht is voor het tactische gebruik.

Omschrijving

Er wordt begonnen met een hoge service, waarna er een clear rechtdoor geslagen wordt. Deze clear wordt ook beantwoord met een clear rechtdoor.

Waar

In het achterveld op een halve baan.

Wie

Twee spelers.

Materiaal

1 shuttle en 1 racket per speler.

Hoe

De 1e ,2e, en 3e slag van een rally worden beoefend. Te beginnen met een hoge service (speler 1), daarna volgt een clear rechtdoor (speler 2) en deze wordt beantwoord (speler 1) met een clear rechtdoor. Daarna opnieuw beginnen met een hoge service.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De clear wordt gespeeld als je zelf in het achterveld staat en je de tegenstander naar het achterveld wilt verplaatsen om ruimte in het voorveld te creëren. Ook wordt de clear gebruikt om tijd en ruimte voor jezelf te creëren als je in het achterveld onder druk staat.

Waarom wordt de slag gebruikt

De clear wordt gebruikt om je tegenstander naar het achterveld te verplaatsen zodat er ruimte komt in het voorveld. Met een verdedigende clear creëer je tijd en ruimte voor jezelf als je onder druk staat. Een aanvallende clear zorgt ervoor dat je de tegenstander onder druk zet waardoor hij niet meer kan aanvallen.

how_is_stroke_used

De clear wordt vanuit het achterveld naar het achterveld gespeeld. Een verdedigende clear wordt hoog gespeeld, een aanvallende clear is vlakker en strakker en wordt net over het racket van de tegenstander gespeeld.

Aandachtspunten

  • Ontspannen onderarm
  • Onderarmrotatie tijdens het slaan (eerst supinatie, dan pronatie onderarm)
  • Voetenwerk naar achter/voren lopen

Verdieping

  • Gebruik alleen onderarmrotatie en geen romprotatie
  • Houdt voor het slaan de onderarm stil zodat er schijn in de slag komt

Vereenvoudiging

  • Speel de shuttle zo aan dat de werker tijd heeft om de slag uit te voeren

Extra Info