Clear 55 Minuten


Clear 5

Wat

Een oefening waarbij in rally vorm de clear tactisch beoefend wordt.

Doel

Het aanleren van een clear onder druk waarbij er aandacht is voor het tactische gebruik.

Omschrijving

Speler 1 (de aangever) staat vast op de achterlijn. Hij heeft de keuze tussen een clear rechtdoor of een dropshot rechtdoor. Speler 2 (de werker) speelt een clear terug als er een clear gespeeld wordt! Wordt er een dropshot gespeeld, dan wordt er een lob gespeeld naar de achterlijn.

Waar

Op een halve baan. 

Wie

Twee spelers.

Materiaal

1 shuttle en 1 racket per speler.

Hoe

In  een rally wordt het tactisch nut beoefend van de clear. Speler 1 (aangever) heeft de keuze tussen het spelen van een dropshot of een clear. Speler 2 (werker) speelt een clear terug als er een clear gespeeld wordt. Wordt er een dropshot gespeeld dan geeft speler 2 een lob in het achterveld.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De clear wordt gespeeld als je zelf in het achterveld staat en je de tegenstander naar het achterveld wilt verplaatsen om ruimte in het voorveld te creëren. Ook wordt de clear gebruikt om tijd en ruimte voor jezelf te creëren als je in het achterveld onder druk staat.

Waarom wordt de slag gebruikt

De clear wordt gebruikt om je tegenstander naar het achterveld te verplaatsten zodat er ruimte komt in het voorveld. Met een verdedigende clear creëer je tijd en ruimte voor jezelf als je onder druk staat. Een aanvallende clear zorgt ervoor dat je de tegenstander onder druk zet waardoor hij niet meer kan aanvallen.

how_is_stroke_used

De clear wordt vanuit het achterveld naar het achterveld gespeeld. Een verdedigende clear wordt hoog gespeeld, een aanvallende clear is vlakker en strakker en wordt net over het racket van de tegenstander gespeeld.

Aandachtspunten

  • Ontspannen onderarm
  • Onderarmrotatie tijdens het slaan (eerst supinatie, dan pronatie onderarm)
  • Voetenwerk naar achter/voren lopen

Verdieping

  • Gebruik alleen onderarmrotatie en geen romprotatie
  • Houdt voor het slaan de onderarm stil zodat er schijn in de slag komt

Vereenvoudiging

Speel de shuttle zo aan dat de werker tijd heeft om de slag uit te voeren

Extra Info