Pulled dropshot 410 Minuten


Pulled dropshot 4

Wat

Een oefening waar in tweetallen in een lopende oefening de pulled dropshot getraind wordt.

Doel

Het aanleren/oefenen van een pulled dropshot.

Omschrijving

In een tweetal wordt in het achterveld en midveld een lopende rally gespeeld waarbij de pulled dropshot getraind wordt.

Waar

Tweetallen op het achterveld en midveld.

Wie

Tweetallen, een werker en een aangever.

Materiaal

1 shuttle, iedere speler 1 racket

Hoe

Aangever (speler 1) speelt de shuttle naar 3 hoeken. 2 hoeken achterveld en “hoek” in het midveld. De werker (speler 2) speelt de shuttles “naar buiten” in de hoek van de aangever. 
De aangever (speler 1) mag spelen, lob rechtdoor, crosslob of een halve “bal” rechtdoor in het midveld. De werker speelt een (pulled) dropshot naar waar de aangever staat.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De pulled dropshot is een slag die je speelt als de shuttle achter je is gekomen in het achterveld omdat je overspeeld bent.

Waarom wordt de slag gebruikt

De pulled dropshot wordt gebruikt om onder de druk van de tegenstander uit te komen.

how_is_stroke_used

De pulled drop wordt vanuit het achterveld naar het voorveld van je tegenstander gespeeld.

 

Aandachtspunten

  • Grip
  • Ontspannen arm
  • Na de slag terug draaien naar het net
  • Pro/supinatie onderarm
  • Slagarm is lichtgebogen in de elleboog

Verdieping

Maak de aangeefslagen willekeurig
Speel de lob niet ruim

Vereenvoudiging

Speel de shuttle ruimer, zodat de werker iets meer tijd heeft om de slag te slaan.

Extra Info