Pulled dropshot 510 Minuten


Pulled dropshot 5

Wat

Een oefening waarbij in tweetallen de pulled dropshot getraind/geoefend wordt met een vaste volgorde van slagen.

Doel

Het aanleren/oefenen van een pulled dropshot in beweging in een rallyvorm.

Omschrijving

In een tweetal wordt in het achterveld (2 hoeken) en in het voorveld (1 hoek) een lopende rally gespeeld waarbij de pulled dropshot getraind wordt met een vaste volgorde van slagen.

Waar

Tweetallen. De aangever in het voorveld en de werker 2 hoeken in het achterveld en 1 hoek in het

Wie

Tweetallen, een werker en een aangever.

Materiaal

1 shuttle, iedere speler 1 racket.

Hoe

Aangever (speler 1) speelt de shuttle naar 3 hoeken. 2 hoeken achterveld en 1 hoek in het voorveld. De werker (speler 2) speelt de shuttles naar de aangever met een (pulled) dropshot of een netdrop.
De aangever (speler 1) geeft in deze vaste volgorde aan, lob rechtdoor, crosslob dan een netdrop rechtdoor. De werker speelt een (pulled) dropshot of een netdrop rechtdoor naar waar de aangever staat.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De pulled dropshot is een slag die je speelt als de shuttle achter je is gekomen in het achterveld omdat je overspeeld bent.

Waarom wordt de slag gebruikt

De pulled dropshot wordt gebruikt om onder de druk van de tegenstander uit te komen.

how_is_stroke_used

De pulled drop wordt vanuit het achterveld naar het voorveld van je tegenstander gespeeld.

Aandachtspunten

  • Grip
  • Ontspannen arm
  • Na de slag terug draaien naar het net
  • Pro/supinatie onderarm
  • Slagarm is lichtgebogen in de elleboog

Verdieping

Maak de aangeefslagen willekeurig
Speel de lob niet ruim

Vereenvoudiging

Speel de shuttle ruimer, zodat de werker iets meer tijd heeft om de slag te slaan.

Variatietips

Deze oefening kan ook spiegelbeeldig uitgevoerd worden.

Extra Info