Dab zonder shuttle (1)5 Minuten


Dab zonder shuttle (1)

Wat

Het zonder shuttle aanleren van de armbeweging en de bladpositie bij het spelen van de dab.

Doel

Het aanleren van de dab.

Omschrijving

De dab wordt zonder shuttle gespeeld om de juiste beweging en bladpositie aan te leren.

Waar

In het voorveld, aan het net.

Wie

Trainer staat aan de ene helft van het net, de spelers aan de andere helft.

Materiaal

Racket (geen shuttles).

Hoe

De trainer staat tegenover de groep, met zijn gezicht naar de groep toe. Hij staat op afstand van het net zodat de gehele groep hem kan zien. De spelers staan op armafstand van het net. De trainer doet de slag (dan wel forehand, dan wel backhand) voor en de spelers herhalen de slag.

Wanneer wordt de slag gebruikt

De dab wordt in het voorveld gebruikt als de shuttle boven de netband geraakt kan worden.

Waarom wordt de slag gebruikt

De dab wordt gebruikt om een punt te scoren.

how_is_stroke_used

De dab wordt vanaf het net in een neerwaartse baan naar het middenveld van de tegenstander gespeeld.

Aandachtspunten

 • Losse grip
 • Elleboog positie
 • Twee armen
 • Blad positie
 • Rechtop blijven tijdens slag
 • Voetpositie

Verdieping

Als de oefening goed loopt kun je het moeilijker maken door:

 • de slag met ogen gesloten te laten uitvoeren om meer beweeggevoel te krijgen
 • te laten wisselen met backhand en forehand slagen zodat het grip verpakken aangeleerd wordt
 • de oefening te doen vanaf basis vanuit splitstep
 • de oefening te doen vanuit verschillende looplijnen

Vereenvoudiging

Als de oefening te moeilijk is kun je hem vereenvoudigen door:

 • de forehand beweging zonder racket door elkaar een “high five” te geven
 • het racket bij het blad vast te houden (tafeltennisbatje)
 • de beweging tegen de muur uit te laten voeren om de juiste bladpositie te krijgen. Leg het racket met blad, steel en handvat tegen de muur, zowel voor forehand als backhand beweging

Variatietips

Shuttle op het hoofd zetten waardoor de romp rechtop moet blijven

Extra Info

Deze oefening kan gekoppeld worden aan de oefeningen van de spinshot of van de korte verdediging